Veelgestelde vragen


Over SMOG

 • Wordt SMOG buiten Vlaanderen gebruikt?

  Neen, SMOG wordt enkel in Vlaanderen gebruikt.

  Het gebarensysteem SMOG is samengesteld uit (vereenvoudigde) gebaren afkomstig uit de Vlaamse GebarenTaal. Communicatiesystemen met spraak én gebaren baseren zich best op de gebarentaal van de dovengemeenschap.

  In Vlaanderen is er ook ‘COGHAMO een aanpassing van SMOG voor personen met een ernstig motorische handicap. In Franstalig België is er een gelijkaardig systeem ontwikkeld: ‘SESAME’. In Nederland wordt onder andere NMG (Nederlands met gebaren) gebruikt.

 • Wat is een lijntekening?

  Dat is een afbeelding van een SMOG-gebaar. We hebben in totaal 500 gebaren en dus ook 500 lijntekeningen. Daarop staat zo duidelijk mogelijk afgebeeld hoe je het gebaar moet vormen: gebruik je één of twee handen? Wordt het gebaar herhaald? Waar voer je het gebaar uit?

  Toch is het niet evident om een beweging via een 2D-afbeelding aan te leren. Je hebt meer informatie nodig over de handstand, plaatsing, beginpositie en beweging. We raden je daarom aan om de SMOG-gebaren fysiek te leren via driedimensionale weergave. Dat kan via onze video’s of in onze cursussen. Na elke cursus krijg je alle lijntekeningen van de gebaren die je hebt geleerd.

  Voorbeeld lijntekening van huis

 • Waarom werkt SMOG?

  Er zijn verschillende onderzoeken die de positieve effecten van SMOG verklaren. Een van die verklaringen is dat veel mensen beter en gemakkelijker informatie verwerken langs visuele weg dan langs auditieve weg. Een gebaar is dus gemakkelijker toegankelijk dan een woord.

  Een andere verklaring is, dat woord en gebaar samen een uitstekende vorm van meerkanalige informatieverwerking is. Het signaal wordt hierdoor als het ware versterkt binnengebracht.

 • Wat is het verschil tussen SMOG en gebarentaal?

  Het verschil tussen SMOG en gebarentaal is dat er bij SMOG een gesproken boodschap is en bij gebarentaal niet.

  SMOG staat voor ‘Spreken met Ondersteuning van Gebaren’. De gesproken taal wordt ondersteund met gebaren die ontleend zijn aan de Vlaamse GebarenTaal. De gebaren geven niet de hele zin weer, alleen de kernbegrippen. Om de hele boodschap te begrijpen moet je dus zowel naar de spraak luisteren als naar het gebaar kijken. In gebarentalen zit de hele boodschap daarentegen vervat in de gebaren, die volgens een eigen grammatica worden geschikt.

 • Wat betekent key word signing?

  Dat is een gebarensysteem waar alleen de betekenisdragende woorden worden ondersteund met een gebaar. SMOG is een vorm van key-word signing. Het spreken staat er centraal, terwijl het kernwoord(en) van de zin ondersteund worden met een gebaar. Dit verduidelijkt de betekenis van deze kernwoorden.

  Kan SMOG gecombineerd worden met andere communicatiemiddelen?

  Ja, zeker. Voor personen met een communicatieve handicap is het vaak aangewezen om een combinatie van hulpmiddelen te gebruiken. Naast SMOG kan je ook deze middelen gebruiken: voorwerpen, afbeeldingen (foto’s, pictogrammen, …), geschreven taal, aanwijskaarten met afbeeldingen of tekst en communicatietoestellen met spraakuitvoer zoals spraakknoppen en spraakcomputers.

  Wil je graag meer informatie, advies of vorming over andere ondersteunde communicatie? Dan kan je terecht bij Modem, het expertnetwerk ondersteunende technologie, verbonden aan de Thomas More hogeschool. Op de website Ik kan niet praten vind je ook informatie over de ondersteunende communicatiehulpmiddelen.

 • Kan SMOG gecombineerd worden met andere communicatiemiddelen?

  Ja, zeker. Voor personen met een communicatieve handicap is het vaak aangewezen om een combinatie van hulpmiddelen te gebruiken. Naast SMOG kan je ook deze middelen gebruiken: voorwerpen, afbeeldingen (foto’s, pictogrammen, …), geschreven taal, aanwijskaarten met afbeeldingen of tekst en communicatietoestellen met spraakuitvoer zoals spraakknoppen en spraakcomputers.

  Wil je graag meer informatie, advies of vorming over andere ondersteunde communicatie? Dan kan je terecht bij Modem, het expertnetwerk ondersteunende technologie, verbonden aan de Thomas More hogeschool. Op de website Ik kan niet praten vind je ook informatie over de ondersteunende communicatiehulpmiddelen.

 • Wat is het SMOG kwaliteitslabel?

  Het kwaliteitslabel SMOG is een erkenning voor SMOG-vriendelijke leer- en leefomgevingen. Dit zijn plekken waar personen met communicatieve moeilijkheden begrepen worden, zich kunnen uiten en daardoor zichzelf kunnen zijn.

  Kan ik SMOG inzetten in mijn klassieke, logopedische behandeling?

  Ja, afhankelijk van de logopedische discipline kan je SMOG zeker inzetten. Om dat te doen heb je het SMOG-attest nodig. Daarvoor kan je onze cursus voor professionelen volgen.

  SMOG-gebaren gebruiken kan stimulerend werken bij woordvindingsproblemen, taal- en spraakontwikkelingsstoornissen, neurologische aandoeningen en zelfs leerstoornissen.

 • Kan ik SMOG inzetten in mijn klassieke, logopedische behandeling?

  Ja, afhankelijk van de logopedische discipline kan je SMOG zeker inzetten. Om dat te doen heb je het SMOG-attest nodig. Daarvoor kan je onze cursus voor professionelen volgen.

  SMOG-gebaren gebruiken kan stimulerend werken bij woordvindingsproblemen, taal- en spraakontwikkelingsstoornissen, neurologische aandoeningen en zelfs leerstoornissen.

 • Waarom gebruikt men gebaren als ondersteunend communicatiemiddel?

  Het gebruik van gebaren simultaan met gesproken taal, kan mensen helpen om die gesproken taal beter te begrijpen, en om zichzelf beter uit te drukken.

  Wanneer we onze gesproken taal ondersteunen met gebaren wordt onze boodschap zowel hoorbaar als zichtbaar. Dat vergroot de kans dat de boodschap juist begrepen wordt. We gaan ook automatisch trager communiceren, waardoor we onze gesprekspartner meer tijd geven om de boodschap te begrijpen.

  Wanneer iemand met een communicatieve beperking gebaren gebruikt, krijgt deze persoon hierdoor de kans om een interne taal op te bouwen, zijn of haar woordenschat uit te breiden en bepaalde taalstructuren te leren. Dit kan de persoon stimuleren in het leren spreken, indien dat tot haar of zijn mogelijkheden behoort. De ondersteunende communicatiemiddelen zullen in ieder geval nooit het leren spreken tegenhouden.

 • Waarom is het gebruik van SMOG interessant ter ondersteuning van de lessen op school?

  Het gebruik van SMOG-gebaren is nuttig zijn bij het aanleren van abstracte begrippen, zoals de kleuren, de dagen, de maanden van het jaar. Dit proces is voor bepaalde leerlingen niet vanzelfsprekend. Een gebaar helpt dan om het woord te herkennen, te onthouden of om het uit het geheugen op te vissen.

  Ook de betekenis en het gebruik van voorzetsels zijn voor sommige leerlingen moeilijk. Als je als leerkracht de voorzetsels met een SMOG-gebaar ondersteunt, wordt de betekenis zichtbaar. Je toont wat je zegt. Dit schept duidelijkheid voor vele leerlingen.

 • Waarom is het gebruik van SMOG interessant voor kinderdagverblijven?

  Vanaf 6 maanden kan een baby al taal begrijpen, maar zij of hij kan natuurlijk nog niet spreken. De eerste woordjes komen bij de meeste kinderen pas vanaf 12 tot 18 maanden. De tijd tussen het begrijpen en het effectief kunnen verwoorden, is een lastige periode voor de baby, want zij of hij kan zijn noden en wensen niet uitdrukken. Maar dat is het ook voor de mama’s, papa’s en onthaalouders. Dan kunnen de SMOG-gebaren jullie helpen. Want die kan de baby wel al vormen. Zo kunnen jullie in interactie gaan.

  Lees hier hoe je start met SMOG-babygebaren bij baby’s.

 • Kan SMOG gebruikt worden bij anderstalige nieuwkomers?

  Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het inzetten van SMOG bij anderstalige nieuwkomers. Wat we wel weten is dat het gebruik van SMOG effectief zijn vruchten afwerpt in het aanleren van de Nederlandse taal. Aangezien de verbale boodschap visueel ondersteund wordt, kan het alvast geen kwaad om SMOG-gebaren te gebruiken.

  Voor anderstalige nieuwkomers helpt het ook dat de SMOG-gebaren een sterke afbeeldingswaarde hebben. De betekenis van het woord, beeld je als het ware uit. Dit zorgt voor meer verstaanbaarheid. Het biedt anderstalige nieuwkomers een houvast en meer zelfvertrouwen en het stimuleert ook het leren van de Nederlandse taal. Een gebaar helpt bovendien ook bij het oproepen van aangeleerde Nederlandstalige woorden.

 • Waarom is het gebruik van SMOG interessant in de kleuterklas?

  Daar zijn verschillende redenen voor.

  In de kleuterklas kan SMOG helpen bij kinderen die verlegen zijn en nog niet durven praten. Als de juf iets vraagt, tonen deze kindjes het gebaar in plaats van verbaal het antwoord te geven.

  Ook voor kinderen die bepaalde woordenschat nog niet beheersen, is het gebruik van gebaren een grote hulp en erg motiverend. Het helpt hen om de nog niet-gekende woordenschat sneller aan te leren. Verder stimuleert het gebruik van gebaren ook de taal- en spraakontwikkeling bij kleuters. 

 • Op welke leeftijd kunnen we starten met SMOG?

  Je kan al starten met SMOG vanaf ongeveer 6 à 8 maanden. Dan kunnen baby’s betekenis geven aan gebaren. Je start best met een aantal gebaren van woorden die je dagdagelijks gebruikt. Lees meer tips over starten met SMOG-gebaren bij baby’s.

 • Wat is Smogjemee?

  Smogjemee? is een initiatief van de ouders van Ernest en Lilith, in samenwerking met het logopedisch team van MFC De Vleugels.

  Ernest is een jongen met het Downsyndroom die met SMOG praat. Op de website kan je samen met Lilith, de zus van Ernest, een heleboel alledaagse, veelgebruikte SMOG-gebaren leren. Naast de website is er ook een web-app waar je snel de gebaren kan opvragen. De gebaren zijn gerangschikt volgens bepaalde thema’s. Zo kan je ze snel terugvinden.

 • Zijn babygebaren hetzelfde als SMOG?

  Neen, bij standaard babygebaren worden de gebaren van de Vlaamse Gebarentaal gebruikt, zonder aanpassingen. SMOG (Spreken met ondersteuning van gebaren) is afgeleid van de Vlaamse Gebarentaal, maar het is een vereenvoudigde vorm.

  Babygebaren zijn gebaseerd op hetzelfde principes als SMOG. Ze ondersteunen eveneens de gesproken taal en gaan enkel de kernwoorden met een gebaar ondersteunen.

  Om in interactie te gaan met je baby kan je ook kiezen voor de eenvoudige SMOG-gebaren. Bekijk de video’s van de 65 eerste SMOG-babygebaren.

Bezorgdheden over het leren van SMOG

 • Zal het gebruik van gebaren mijn kind verhinderen om te starten met spreken? Vervangen de gebaren de gesproken taal?

  Neen! De veronderstelling dat gebaren een negatieve invloed hebben op het leren spreken wordt niet ondersteund door het onderzoek. Gebaren gebruiken heeft net een bevorderend effect op het spreken.

  Mensen zijn er namelijk van nature op gericht om spraak te ondersteunen met andere middelen. We maken allemaal, vaak onbewust,  natuurlijke gestes om onze boodschap duidelijker over te brengen.

 • Het aanleren van een nieuwe spreekstijl is niets voor mij. Ik kan dat niet.

  Het aanleren van een nieuwe spreekstijl valt op zich goed mee. Want je hoeft hiervoor niets nieuws aan te leren. Je gaat enkel alles wat je zegt vereenvoudigen. Zo ga je trager praten, kortere zinnen maken, eenvoudige woordenschat gebruiken en duidelijk de klemtoon leggen op de kernwoorden van de zin. Het vraagt uiteraard geduld om dit in de spontane spraak te kunnen toepassen. Hier is de gouden regel: oefening baart kunst!

 • Help, ik ga nooit zo veel gebaren kunnen onthouden

  Je hoeft niet alle SMOG-gebaren aan te leren of te onthouden. Ouders, broers en zussen, familie en vrienden van een SMOG-gebruiker leren samen met haar of hem de gebaren. De woordenschat die je aanleert, is louter de woordenschat die overeenkomt met het taalontwikkelingsniveau van de SMOG-gebruiker.

  Gaandeweg groeit de hoeveelheid woordenschat van de SMOG-gebruiker en dus ook het aantal gebaren. Maar op het moment dat jullie nieuwe gebaren leren, zijn de voorgaande meestal ingeburgerd in de spontane spraak. De gebaren vallen automatisch weg wanneer de gebruiker de woorden kan zeggen.

 • Kan je ook SMOG gebruiken bij andere talen, niet in het Nederlands?

  Het is aangeraden om het gebarensysteem te gebruiken dat komt uit het taalgebied of land. Als je de Engelse moedertaal hebt, ga je dus beter op zoek naar een gebarensysteem afgeleid van de Engelse gebarentaal. Specifieker kan je dan gaan zoeken naar een gebarensysteem in het land van herkomst: Engeland, Verenigde Staten, Australië, Canada … Zoek via de term 'key word signing'. 

 • Wat als je kind tweetalig opgevoed wordt?

  Dan kies je best voor één gebarensysteem. De gebaren koppel je dan aan de woordenschat van beide talen. Bijvoorbeeld als je kindje Frans en Nederlands leert, dan koppel je het SMOG-gebaar voor koek aan zowel het woord ‘koek’ als aan ‘biscuit’. Het gebaar geeft duidelijk de betekenis van het woord weer.

  Twee talen leren is op zich al niet evident, dus je wilt het niet complexer maken met twee gebarensystemen.

 • Wat houdt de rol van SMOG-verantwoordelijke in?

  Professionelen die in het bezit zijn van een SMOG-attest dragen de verantwoordelijkheid om de visie en de SMOG-gebaren juist te verspreiden. Ze worden SMOG-verantwoordelijken binnen hun school of voorziening. Dit houdt in dat ze de SMOG-werking (verder helpen) uitbouwen. Ze zorgen voor de sensibilisering, implementatie en het gebruik van SMOG in de organisatie.

  De verantwoordelijke leert gebaren aan aan de leerlingen of cliënten, organiseert vormingen voor personeel en ouders, is het aanspreekpunt voor vragen, creëert een SMOG-cultuur en organiseert SMOG-activiteiten.

 • Ik wil graag een nieuw SMOG-gebaar leren. Bij wie kan ik terecht?

  Wil je als ouder van een (volwassen) kind dat SMOG gebruikt graag een nieuwe gebaren leren? Dan kan je hiervoor in de eerste plaats terecht bij de logopediste waar je kind SMOG leert. Dit kan op school zijn, in een revalidatiecentrum of in een logopediepraktijk. Je kan ook terecht bij een leerkracht, orthopedagoog, paramedicus of begeleider op de school of in de voorziening van je kind. Belangrijk hier is dat de persoon die jou de gebaren aanleert een SMOG-attest heeft.

  Je kan uiteraard ook nieuwe gebaren leren via onze gratis video’s en in onze SMOG-cursus voor ouders, familieleden en vrijwilligers.

 • Ik doe een studie of onderzoek naar SMOG. Bij wie kan ik terecht voor vragen?

  Op deze website kan je al heel wat informatie vinden. Als je nog meer vragen hebt, kan je een bericht sturen via het contactformulier op deze website. We helpen je graag verder.

Praktische vragen over SMOG leren, de cursussen en het kwaliteitslabel

 • Hoe annuleer ik mijn inschrijving zonder annulatiekosten?

  Kun je onverwacht niet deelnemen aan een SMOG-cursus, waarvoor je bent ingeschreven? Jammer!

  Stuur ons zo snel mogelijk een mailtje via het contactformulier.

  • Heb je een vervanger, die je plek wil innemen. Prima! Kan je zijn of haar naam doormailen?
  • Laat je meer dan 14 dagen voor de start van de cursus weten dat je niet kunt komen? Dan betalen we je 100% van het inschrijvingsgeld terug.
  • Annuleer je minder dan 14 dagen op voorhand? Dan betalen we je 50% van het inschrijvingsgeld terug.
  • Indien je pas de dag zelf annuleert of niet aanwezig bent, betaal je de volledige deelnameprijs. Komt dit door overmacht zoals ziekte? Bezorg ons dan je bewijsstuk per mail.
  • Kan je één of meer dagen van een meerdaagse vorming niet bijwonen? Dan betaal je nog steeds het volledige bedrag.
 • Waarom zijn er zo weinig plaatsen voor de cursus voor professionelen?

  Elke SMOG-docent heeft ook nog een hoofdberoep, en dus werken we met een beperkte lesgeverscapaciteit. Hierdoor kunnen we de cursus maar twee maal per jaar organiseren.

  De cursus voor professionelen wordt ook gegeven aan een groep van maximum 10 cursisten per lesgever. We kiezen voor zulke kleine groepen, omdat de docent zo volop de juistheid van de gebaren van de cursisten kan controleren en hierover feedback kan geven.

 • Wanneer komt er een nieuwe datum vrij voor de cursus voor professionelen?

  De data van de professionele cursussen worden elk jaar in april (na de paasvakantie) bekend gemaakt voor het volgende kalenderjaar. Momenteel worden er twee zesdaagse cursussen georganiseerd: één in het voorjaar in de provincie Antwerpen en één in het najaar in de provincie West-Vlaanderen. 

  Inschrijven kan elk jaar in april (na de paasvakantie) voor het volgende schooljaar

 • Wanneer kan ik inschrijven voor de professionele cursus?

  Je kan je inschrijven voor de professionele cursussen in april (na de paasvakantie) voor het volgende schooljaar. Dit is dan voor een cursus in het najaar en een cursus in het voorjaar van het volgende kalenderjaar. 

 • Wanneer komt er een nieuwe datum vrij voor de cursus voor ouders, familieleden en vrijwilligers?

  Jaarlijks gaan er een vijftal cursussen voor de ouders, familie en vrijwilligers door. De data van zowel de digitale als de klassikale cursussen worden op twee momenten in het jaar vrijgegeven: eind januari en in september.

  De digitale cursussen worden tweemaal per jaar georganiseerd, in het voor- en in het najaar. Daarnaast wordt tweejaarlijks in elke Vlaamse provincie een live cursus ingepland.

 • Werken jullie met een wachtlijst?

  Indien een cursus volzet is, starten we met het aanleggen van een wachtlijst. Als je je erop inschrijft dan

  • contacteren we je als er een plaatsje vrijkomt. We doen dit in chronologische volgorde.
  • krijg je als eerste een uitnodiging om je in te schrijven, als we nieuwe cursussen inplannen.

  Eind februari van elk jaar vervallen alle namen op de wachtlijst. Ben je dan nog steeds geïnteresseerd en heb je je nog niet kunnen inschrijven? Dan nodigen we je uit om je naam opnieuw op de wachtlijst te zetten.

  Uiteraard zoeken we naar manieren om onze capaciteit van cursussen uit te breiden.

 • Kan ik als ouder of familielid van een SMOG-gebruiker de professionele cursus volgen?

  Neen, de zesdaagse professionele SMOG-cursus is voorbehouden voor mensen met een beroep in de zorgsector of het onderwijs. De reden hiervoor is dat het van groot belang is dat de aangeleerde gebaren, maar ook de visie en nieuwe spreekstijl onmiddellijk na elke les kunnen geïmplementeerd worden op de werkvloer.

  Voor ouders, familie en vrijwillige begeleiders van personen met een communicatieve beperking hebben we de cursussen voor particulieren.

  Wil je graag een specifieke cursus? Dan raden we je aan om met een groep particulieren een cursus op maat aan te vragen.

 • Kan ik als professional de cursus voor particulieren volgen?

  Ja. Heb je als leerkracht (buiten)gewoon onderwijs, ondersteuner, opvoeder, … een dringende nood aan een initiatie SMOG, met een beperkt basispakket gebaren? Dan kan je je inschrijven.

  Belangrijk om te weten is dat de SMOG-cursus voor ouders, familie en vrijwillige begeleiders een initiatie SMOG is, waar we woordenschat en voorbeelden behandelen binnen de thema’s ‘thuis’ en ‘vrije tijd’. Deze cursus is onvoldoende om gebaren aan te leren aan leerlingen, cliënten, collega’s en ouders. Dat leer je in de cursus voor professionelen.

  Je kan er ook voor kiezen om met (een afdeling van) je school of voorziening een cursus op maat aan te vragen. Het is dan ook mogelijk om zelf suggesties te doen naar woordenschat toe.

 • We willen graag onze gegevens aanpassen in de lijst van SMOG-vriendelijke leer- en leefomgevingen.

  Dat kan! Stuur ons een mailtje of vul het contactformulier in en we passen jullie gegevens aan.

 • Is er een handboek SMOG?

  Ja, er is een handboek SMOG, Spreken met ondersteuning van gebaren van Filip Loncke, Martine Nijs en Louis Smet. Je kan het bestellen via Standaard Boekhandel en Maklu boekhandel. .

  In het handboek vind je de wetenschappelijke uitleg over wat SMOG is en hoe het werkt. Helaas kan je hieruit geen gebaren leren.

  De SMOG-gebaren kan je wel correct aanleren via een driedimensionale weergave, zoals hier in de video’s van de eerste 65 gebaren. Of live, in onze cursussen.

Play