Over ons


SMOG, Spreken met Ondersteuning van Gebaren, is een dienst van de sociaal-culturele organisatie Gezin en Handicap. Zij zijn het aanspreekpunt voor ouders van een kind met een handicap.

Met onze SMOG-dienst

 1. Bieden we SMOG aan in Vlaanderen, aan iedereen die er baat bij heeft. 

Daarvoor organiseren we cursussen voor particulieren en professionelen en reiken we de officiële SMOG-attesten uit. Daarmee kan een professional SMOG aanleren aan personen met een communicatieve handicap en hun omgeving.

We leren de gebaren gratis aan in onze video’s en delen blogartikels.

We reiken kwaliteitslabels uit aan organisaties die dagelijks met SMOG werken.

Met deze acties zorgen we er mee voor dat iedereen met een communicatiebeperking én zijn/haar omgeving SMOG kan leren en inzetten om te communiceren.

2. Zijn we het aanspreekpunt voor vragen over SMOG van ouders, vrienden en begeleiders van personen met een communicatieve hindernis, en van professionelen, cursisten en studenten.

20220819 145914 1

Team

SMOG bekend maken en aanleren? Daar draagt iedereen van ons team zijn steentje aan bij.
Maak kennis met de coördinator en docenten van de SMOG-dienst:

 • Schermafbeelding 2023 03 14 om 09 31 24

  Valerie Verstrynge

  Coördinator van de SMOG-werking in Vlaanderen. Ze is ook logopediste, pedagogisch- en zorgadviseur, docent van de professionele SMOG-cursussen en gastdocent SMOG aan verschillende hogescholen.

 • Schermafbeelding 2023 03 14 om 09 36 38

  Kirsten Denis

  Docent van de SMOG-cursus voor professionelen in Antwerpen. Ze is ook logopediste bij Modem en geeft advies in ondersteunde communicatie.

 • Schermafbeelding 2023 03 14 om 09 40 37

  Veronique Lefevre

  Docent van de SMOG-cursus voor professionelen in Kortrijk. Ze is ook logopediste in het Centrum voor Ambulante Revalidatie in Roeselare. Daar onderzoekt en behandelt ze kinderen met ontwikkelings- en gehoorproblemen.

 • Schermafbeelding 2023 03 14 om 09 36 26

  Evelyne Hoste

  Docent van de SMOG-cursus voor professionelen in Kortrijk. Ze is ook logopediste in het Centrum voor Ambulante Revalidatie in Roeselare. Daar onderzoekt en behandelt ze kinderen met ontwikkelings- en gehoorproblemen.

 • Schermafbeelding 2023 03 14 om 09 37 47

  Karen Eyskens

  Docent van de SMOG-cursus voor professionelen in Antwerpen. Ze is ook logopediste in haar eigen praktijk 'Logopedische Praktijk Karen Eyskens' en in het GielsBos, een zorgvoorziening voor kinderen en volwassenen met een beperking.

 • Schermafbeelding 2023 03 14 om 09 38 08

  Ann Van den Wyngaert

  Docent van de SMOG-cursus voor professionelen in Antwerpen. Ze is ook ondersteuner in Emiliani, een voorziening voor volwassenen met een beperking. Ze zet zich in voor het welzijn van de bewoners en ze ondersteunt hen in hun communicatie en dagelijkse activiteiten.

 • Schermafbeelding 2023 03 14 om 09 38 27

  Hilde Vangheluwe

  Hilde was jaren docent van de SMOG-cursus voor professionelen. Ze werkte als logopediste in het multifunctioneel centrum De Kindervriend. Met haar expertise ondersteunt ze nog steeds het team met advies en feedback.

 • Schermafbeelding 2023 03 14 om 09 38 52

  Greet Martens

  Greet was jaren docent van de SMOG-cursus voor professionelen. Ze werkte als logopediste in het multifunctioneel centrum De Kindervriend. Het team kan nog steeds op haar rekenen.

 • Schermafbeelding 2023 03 14 om 09 39 12

  Martine Nijs

  Grondlegger van SMOG. Ze werkte als logopediste en doventolk in BuSO Emiliani met tieners en jongeren. Ze gaf overal in Vlaanderen cursussen SMOG. Ze ondersteunt nog steeds het team met haar expertise, advies en feedback.

Historiek


Ontdek hoe SMOG ontstond

We zijn in de jaren ‘80. Erwin een tiener met een mentale beperking gaat naar school in het buitengewoon secundair onderwijs Emiliani in Lokeren. Hij wilde veel uitleggen en delen met zijn omgeving. Maar als hij sprak, kon niemand hem verstaan. Dit frustreerde hem en hij werd soms boos en agressief. De klassieke logopedische therapie hielp hem weinig vooruit.

Logopediste Martine Nijs en directeur Louis Smet zochten daarom naar nieuwe ideeën om Erwin verder te helpen. Zij waren beiden doventolken, en kenden dus de kracht van gebaren. Daarom onderzochten ze of gebaren in combinatie met spraak iets in beweging konden brengen bij Erwin.

Een nieuw gebarensysteem, met 3 basisprincipes

Martine en Louis creëerden een gebarensysteem met een beperkte woordenschat, en met gebaren die goed te combineren zijn met eenvoudig gesproken taal. De gebaren waren bovendien gemakkelijk uit te voeren voor personen met (psycho)motorische beperkingen. Dat werden de 3 basisprincipes van SMOG, Spreken met Ondersteuning van Gebaren.

Ze leerden gaandeweg SMOG aan Erwin. Dit hielp hem om zijn mening, verhaal en gevoelens te uiten, waardoor zijn mentaal welzijn verbeterde en zijn woede-uitbarstingen al snel afnamen. Hij bloeide open.

Nood aan een uniform systeem

SMOG bleek ook bij andere jongeren in Emiliani goed te werken. Martine en Louis wilden het gebarensysteem daarom toegankelijk maken voor iedereen met een mentale beperking in Vlaanderen. Ze betrokken neurolinguïst Filip Loncke bij het project. Hij maakte in 1986 van SMOG een gestandaardiseerd, conventioneel communicatiesysteem met een basiswoordenschat van 500 gebaren.

Sindsdien is het dé vorm van ondersteunende communicatie in Vlaanderen bij personen met een mentale beperking.

De SMOG-dienst, bij Gezin en Handicap

Hoe meer mensen enthousiast werden over SMOG, hoe meer vragen er kwamen. En hoe meer nood er was aan ondersteuning en vorming. Gezin en Handicap kreeg in 1998 het mandaat om de cursussen voor professionelen te organiseren in Vlaanderen en om het aanspreekpunt te zijn voor SMOG. De SMOG-dienst werd geboren.

Meer én meer enthousiaste SMOG-gebruikers in Vlaanderen

Vandaag wordt SMOG door nog meer mensen en doelgroepen gebruikt. Iedereen die het moeilijk heeft om zijn gesprekspartner te begrijpen of om zelf begrepen te worden, heeft er baat bij. Bijvoorbeeld: mensen met autisme en personen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, neuro-motorische stoornissen of auditieve beperkingen. De laatste jaren is het gebarensysteem ook in opmars bij anderstalige nieuwkomers en in crèches en kleuterscholen.

We zijn blij om te zien hoe SMOG mensen blijft helpen om vlot te communiceren en zich begrepen te voelen. Want communicatie is een basisrecht, voor iedereen.

Benieuwd naar de SMOG-gebaren?

Ontdek ze hier     

Play