Voor wie is SMOG?


SMOG is er voor iedereen die kan horen, maar een probleem heeft om taal te verstaan of te gebruiken. Alle personen dus met een communicatieve beperking.

De SMOG-gebaren helpen personen met een verstandelijke handicap om vlotter te communiceren, maar ook mensen met autisme, of mensen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, neuro-motorische stoornissen of auditieve beperkingen. De laatste jaren is SMOG ook in opmars bij anderstalige nieuwkomers en in kinderdagverblijven en kleuterscholen.

SMOG en mensen met een mentale beperking

In de jaren ‘80 is SMOG ontwikkeld om te kunnen communiceren met personen met een mentale handicap. De gebaren helpen alle (nog) niet-pratende of onvoldoende pratende personen met een mentale beperking om zich uit te drukken, bijvoorbeeld personen met het Down syndroom, Prader-Willy syndroom of het Angelman syndroom.

Omdat SMOG zo succesvol is bij die doelgroep, wordt het gebarensysteem gebruikt in 80% van de scholen voor kinderen met een mentale beperking en in 51% van de voorzieningen voor volwassen in Vlaanderen. Dat aantal blijft stijgen.

Vind hier de kwalitatieve leer-en leefomgevingen SMOG in Vlaanderen

SMOG voor baby’s: babygebaren

Je kan ook SMOG-babygebaren gebruiken om te communiceren met baby’s en peuters.

Vanaf 6 maanden kan een baby al taal begrijpen, maar hij of zij kan natuurlijk nog niet spreken. Het is een lastige periode voor de baby, maar ook voor mama’s, papa’s en onthaalouders. Want je begrijpt niet wat je kindje wil of nodig heeft. Met de SMOG-gebaren kunnen baby’s en hun zorgfiguren elkaar beter begrijpen.

Smog who

Wil je communiceren met je baby?

Lees onze praktische tips en start met babygebaren.

Over ons SMOGbabygebaren

IMG 7082

SMOG in de crèche en in de kleuterklas

Spreken met SMOG-gebaren is ook in opmars in kinderdagverblijven, peuter- en kleuterklassen. De leerkrachten en onthaalouders communiceren zo vlotter met de peuters en kleuters. De gebaren stimuleren bovendien hun cognitieve ontwikkeling en taal-en spraakontwikkeling. Dat komt omdat je de gesproken taal benadrukt door het visueel gebaar. Daardoor verbeter je de kwaliteit van de interactie. Dit heeft dan weer positieve effecten op het spreken, de taalverwerving en het leren.

Voor anderstalige kleuters zijn de gebaren bij de verbale boodschap een houvast. Het geeft hen zelfvertrouwen en stimuleert het begrijpen en aanleren van het Nederlands.
De gebaren helpen alle kinderen, en in het bijzonder zij die:

  • een achterstand hebben in hun taal- en/of spraakontwikkeling.
  • een andere thuistaal hebben.
  • uit een taalarme omgeving komen.
  • nog niet durven praten in de klas of crèche.

Kijk hoe kleuterjuffen Birgit en Nikki SMOG in de klas inzetten

Ontdek de eerste 65 SMOG-gebaren

Ontdek SMOGgebaren

Play