Wat is SMOG?


SMOG is een vorm van ondersteunende communicatie. Als je SMOGt, spreek je én maak je gebaren, om de belangrijkste woorden in je zin te ondersteunen. Zo communiceer je duidelijker.

Spreken met Ondersteuning van Gebaren (SMOG) is een uniform gebarensysteem, dat bestaat uit 500 basisgebaren. De spraak blijft weliswaar centraal staan, want de gebaren ondersteunen enkel de veelgebruikte woorden.

Personen met een communicatieve beperking gebruiken SMOG om zich verstaanbaar uit te drukken. Leerkrachten, logopedisten, (groot)ouders, familie of (vrijwillige) begeleiders van een persoon met een communicatieve hindernis gebruiken de SMOG-gebaren om gemakkelijker eenvoudige conversaties te hebben met hem of haar. Doordat de persoon met de communicatieve beperking de boodschap auditief én visueel aangeboden krijgt, stimuleert het bovendien zijn of haar spraak.

SMOG leren? Ontdek de 6 voordelen

2 DSC0399
2 DSC0429

De SMOG-gebaren


Het gebarensysteem van SMOG is ontwikkeld uit de Vlaamse Gebarentaal, en is sterk vereenvoudigd. Zo kunnen ook personen met een motorische en/of verstandelijke beperking het gemakkelijk gebruiken.

Met het pakket van 500 gebaren kan je een 1500-tal woorden ondersteunen. Dit kan omdat het systeem werkt met gebarensynoniemen, samenstellingen en meervouden.

  • Gebarensynoniemen zijn woorden die tot hetzelfde concept behoren en die je ondersteunt met hetzelfde gebaar. Bijvoorbeeld: het gebaar voor ‘huis’ kan je gebruiken voor alle gebouwen met een dak, zoals garage, kasteel, restaurant of hondenhok.

  • Samenstellingen vorm je door met twee gebaren een nieuw woord te vormen. Bijvoorbeeld: als je de gebaren ‘oud’ en ‘mama’ combineert, krijg je ‘oma’.

  • Meervouden vorm je door een gebaar een aantal keer achter elkaar uit te voeren. Bijvoorbeeld: voor ‘huizen’ herhaal je een aantal keer het gebaar voor ‘huis’. Deze herhaling gebruik je ook voor het woord ‘dorp’ of ‘stad’.

Bekijk DE EERSTE 65 SMOG-GEBAREN

De communicatiestijl


SMOG is meer dan enkel gebaren. Het is ook een communicatiestijl die gemakkelijker te begrijpen is. Je gaat namelijk

  • trager praten
  • kortere zinnen vormen
  • eenvoudigere zinsstructuren gebruiken
  • meer lichaamstaal en expressie gebruiken 

 

Krijg tips over hoe je je spreekstijl kan aanpassen

SMOG: een recht voor iedereen met een communicatieve hindernis


Communicatie is een recht voor iedereen en een voorwaarde voor inclusie en integratie. Want je moet je kunnen uiten om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Het gebruik van ondersteunde communicatie is dan ook opgenomen als basisrecht in de Rechten van de Mens. Daarom wil Gezin en Handicap het leren van SMOG bij een zo breed mogelijke doelgroep vergemakkelijken en ondersteunen.

Voor wie is SMOG? Ontdek het aanbod van SMOG-cursussen

Play