Hoe pas je je spreekstijl aan als je SMOG’t?


Als je SMOG gebruikt, is het ook belangrijk om je spreekstijl aan te passen. Zo zorg je ervoor dat je gesprekspartner je gemakkelijker begrijpt. Maar hoe pak je dat aan? Onze SMOG-docenten geven je 5 tips.

Auteur: Valerie Verstrynge, coördinator en docent SMOG
Leestijd: 4 min
Datum: 5/12/2022

2 DSC0315

5 tips om duidelijk te communiceren met SMOG

1. Gebruik korte zinnen

Hanteer enkel korte zinnen. Bijvoorbeeld: als je instructies geeft, geef je ze best apart. Je geeft dus maar één, maximum twee opdrachten op hetzelfde moment. Bijvoorbeeld:

Fout

Vader zegt tegen zijn zoon:

“We gaan dan vertrekken naar Oostende, hopelijk zullen we er tegen zes uur zijn. Jan, ga jij alvast naar de gang, neem daar je jas, doe je blauwe schoenen aan en dan gaan we allemaal samen naar de auto.”

Goed

Vader zegt tegen zijn zoon:

- “Jan, ga naar de gang.” Jan gaat naar de gang.

- “Doe je jas aan.” Hij doet zijn jas aan.

- “Doe je schoenen aan.” Jan doet zijn schoenen aan.

- “Nu gaan we samen naar de auto.” Ze gaan samen naar de wagen.

2. Praat trager

Met SMOG spreek je trager, omdat de gebaren je tempo afremmen. Het vormen van de gebaren neemt meer tijd in beslag dan het produceren van woorden en zinnen. Dat is prima, want zo krijgt de toehoorder meer tijd om te begrijpen wat je bedoelt. Het is ook de bedoeling dat je duidelijk articuleert.

Vele nieuwe SMOG-gebruikers geven ons aan dat deze tragere manier van spreken best uitdagend is. Daarom oefenen we hier samen op in onze cursussen.

3. Benadruk de belangrijkste woorden

De kernwoorden in je zin, ondersteun je met een gebaar. Dit noemen we ook key word signing. Die belangrijkste woorden in je zin, benadruk je nog eens extra door er de klemtoon op te leggen.

4. Zet je boodschap kracht bij door je lichaamstaal

Uit onderzoek is gebleken dat onze communicatie voor 55% wordt bepaald door lichaamstaal, 38% door stemgeluid en intonatie en slechts 7% door woorden.

Lichaamstaal of non-verbale communicatie is de taal die je spreekt met je lichaam. Je communiceert bewust en onbewust via wat je met je lichaam doet.

Bij SMOG zet je je lichaamstaal bewuster in, om zo de inhoud van je boodschap visueler en dus duidelijker te maken. Je maakt onder andere gebruik van je mimiek of lichaamsexpressie.

5. Pas je gebaar aan aan je boodschap 

Uniek aan SMOG is dat je je gebaar kan aanpassen qua grootte, plaats, richting of snelheid. Zo geef je je boodschap nog meer inhoud en betekenis.

  • Grootte van het gebaar. Bijvoorbeeld het gebaar voor huis /ontdeksmoggebaren Je beeldt het gebaar klein uit als je het hebt over een klein huis of een hondenhok. Je maakt het groot als het over een kasteel gaat.
  • Plaatsing: Heb je het over een huis /ontdeksmoggebaren aan je linkerkant? Dan richt je je lichaam naar links, terwijl je het gebaar uitvoert. Heb je het over het huis aan je rechterzijde? Dan draai je naar rechts.
  • Richting: Bij de boodschap 'Ga naar buiten' kan je via het SMOG-gebaar extra informatie geven. Als je wil dat je gesprekspartner langs de voordeur naar buiten gaat, dan voer je het gebaar voor 'gaan'/ontdeksmoggebaren uit in de richting van de voordeur, terwijl je zegt 'Ga naar buiten'. Als je graag hebt dat je gesprekspartner via de achterdeur naar buiten gaat, voer je het gebaar uit in de richting van de achterdeur.
  • Snelheid: Als je graag wilt dat je kind rustig en traag naar buiten gaat, dan vorm je het gebaar voor ‘gaan’ ook rustig en spreek je dat woord ook rustig en langzaam uit. Als je graag wilt dat het snel gebeurt, dan praat en gebaar je sneller.

Wil je oefenen op deze aangepaste SMOG-spreekstijl?

Dat doen we samen in onze cursussen.

Ontdek ons aanbod

Play